SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 64GB

(0)
 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

Kingston Canvas React Plus SDXC UHS II U3 V90 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 512GB

 • 512 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 1TB

 • SDXC

SanDisk ExtremePRO SDXC V90 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

Sony SDXC M Series UHS-II Class 10 U3 V60 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 150 MB/s schreiben
 • max. 275 MB/s lesen

Sony SDXC E Series UHS-II Class 10 U3 V60 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 120 MB/s schreiben
 • max. 270 MB/s lesen

Sony SDXC M Tough Series UHS-II Class 10 U3 V60 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-II)


Verbatim SDXC Karte Pro Class 10 UHS-I 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 45 MB/s schreiben
 • max. 90 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 256GB

(0)
 • 256 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 512GB

(0)
 • 512 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) UHS-I U3 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Extreme SDXC (2022) 128GB

(0)
 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 180 MB/s lesen

Kingston Canvas React Plus SDXC UHS II U3 V90 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

Kingston Canvas React Plus SDXC UHS II U3 V90 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

SanDisk ExtremePRO SDXC V90 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

 • Seite: