SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 512GB

 • 512 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

SanDisk ExtremePRO SDXC V90 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 256GB

(0)
 • 256 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 512GB

(0)
 • 512 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s lesen

SanDisk ExtremePRO SDXC V90 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-II)
 • max. 260 MB/s schreiben
 • max. 300 MB/s lesen

SanDisk Extreme SDXC (2022) 64GB

(0)
 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 80 MB/s schreiben
 • max. 170 MB/s lesen

SanDisk Extreme SDXC (2022) 256GB

(0)
 • 256 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 130 MB/s schreiben
 • max. 180 MB/s lesen

SanDisk Extreme SDXC (2022) 128GB

(0)
 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 180 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) UHS-I U3 256GB

 • 256 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 140 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 128GB

 • 128 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Extreme Pro SDXC (2022) 64GB

(0)
 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 90 MB/s schreiben
 • max. 200 MB/s lesen

SanDisk Ultra SDXC (2022) C10, U1 64GB

 • 64 GB SDXC (UHS-I)
 • max. 150 MB/s lesen

 • Seite: