Samsung SP-LSP7TFAXZG DLP beamer (3840x2160 4K) 2200 Lumen 1000:1

Samsung SP-LSP7TFAXZG DLP beamer (3840x2160 4K) 2200 Lumen 1000:1
(0)
产品编号:90894290, 制造商编号:SP-LSP7TFAXZG
2.705,88 €
不包括德国增值税
按需订购
配送时间超过4周
XXX的说明: Samsung SP-LSP7TFAXZG DLP beamer (3840x2160 4K) 2200 Lumen 1000:1
抱歉我们暂时无法提供中文的产品信息。
本产品由生产商提供至少是德国境内的保修服务。在产品生产商网站上,您可以查看详细全面的保修信息,包裹保修范围和要求。您可以在我们的 品牌总览 找到生产商网站链接。您也可以在 这里 看更多有关保修的信息。

商品参数
本产品由生产商提供至少是德国境内的保修服务。在产品生产商网站上,您可以查看详细全面的保修信息,包裹保修范围和要求。您可以在我们的 品牌总览 找到生产商网站链接。您也可以在 这里 看更多有关保修的信息。
 • HDMI
  Yes
 • Noise Level (Standard)
  32 dB
 • VGA
  No
 • DVI
  No
 • Technology
  DLP
 • Resolution
  3840x2160 4K
 • Brightness (Standard)
  2200 Lumen
 • Contrast
  1000:1
 • Lamp Duration (Standard)
  20000 h
 • USB
  Yes
 • LAN
  LAN & WLAN
 • Keystone Adjustment
  Yes
 • Lensshift
  No
 • Remote Unit
  No
 • 3D
  No
 • Short-Throw
  No